Thanh toán theo hình thức tiền mặt khi nhận hàng!

  • Đối với khách hàng lắp đặt tại nhà ở HCM chúng tôi lắp đặt xong thu tiền mặt khi nhận hàng !
  • Đối với khách hàng ở tỉnh ngoài HCM chúng tôi giao hàng thu tiền mặt tại nhà khi nhận hàng cho kiểm tra trước khi thanh toán

Thanh toán sau khi nhận được hàng (đối với khách hàng trong Nội thành).